ارتباط مستقيم با مديريت

مديريت : استاد شهريارنيرومند 

 09198947642 تلگرام و تلفن مديريت

 

 جهت ارتباط مستقيم با استاد شهريارنيرومند و يا هرگونه پرسش و پيشنهاد ويا ابراز نظر و درخواستي خواهشمنديم درخواست و يا پرسش خود را در كادر پايين بنويسيد و گزينه ارسال را كليك كنيد تا دراسرع وقت به شما پاسخ داده شود.نام و نام خانوادگي:

شماره تماس:

ايميل:

متن پيام: